พระจอมเกล้าลาดกระบัง รับสมัครเป็นพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ ตำแหน่งอาจารย์และวิศวกร KOSEN 6 อัตรา


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ ตำแหน่งอาจารย์และวิศวกร KOSEN 6 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • อาจารย์ 1
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง – 37,700 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า
 • อาจารย์ 2
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง – 37,700 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล
 • อาจารย์ 3
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง – 37,700 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาเอก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • อาจารย์ 4
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง – 37,700 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์
   • สอนวิชาฟิสิกส์
   • สามารถสอนนักศึกษาด้วยภาษาอังกฤษ
 • อาจารย์ 5
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง – 37,700 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์
   • สอนวิชาคณิตศาสตร์
   • สามารถสอนนักศึกษาด้วยภาษาอังกฤษ
 • วิศวกร
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง – 23,400 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
   • มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
   • เฉพาะเพศชาย

สังกัด

 • สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ ทดลองปฏิบัติการอื่นๆ

วิธีการสมัคร

 • สมัครทาง Email หรือสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 1 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์