กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 11 อัตรา

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 11 อัตรา

[นำข่าวไปติดเว็บไซต์ เพื่อรับข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น]

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
    • จำนวน : 11 อัตรา
    • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
    • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ณ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในวันและเวลาราชการ

[เข้ากลุ่ม พูดคุยข่าวสารงานราชการ] กดเลย

[เข้ากลุ่ม เตรียมสอบงานราชการ] กดเลย

กำหนดการรับสมัคร

  • 24 – 28 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ติดตามข่าวสารงานราชการผ่าน LINE ได้แล้วที่นี่ (คลิก)