สำนักงานสาธารณสุขอุตรดิตถ์ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักทรัพยากรบุคคล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ด้านคอมพิวเตอร์
   • หากมีความสามารถเขียนโปรแกรมได้หลายภาษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบความรู้ความสามารถ
 • ทดสอบความรู้ทางคอมพิวเตอร์
 • ทดสอบความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์