ม.มหิดล รับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาล สังกัดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 5 อัตรา


มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาล สังกัดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 5 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาล
  • จำนวน : 5 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
  • อัตราเงินเดือน : 20,090 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
   • และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
   • อายุไม่เกิน 60 ปี
   • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่กำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

กำหนดการรับสมัคร

 • 6 – 28 ตุลาคม 2563

เว็บไซต์