สำนักงบประมาณ รับสมัครเป็นข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 22 อัตรา


สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครบุคคลแข่งขันเป็นข้าราชการ 4 ตำแหน่ง จำนวน 22 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 22 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2563

นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ

 • วุฒิ ป.ตรี 8 อัตรา
 • วุฒิ ป.โท 8 อัตรา
  • สาขาเศรษฐศาสตร์ ,บัญชี ,บริหารธุรกิจ ,นิติศาสตร์ ,รัฐศาสตร์/บริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ ,คณิตศาสตร์และสถิติ ,วิศวกรรมศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์กายภาพ/ชีวภาพ/ประยุกต์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • จำนวน 2 อัตรา
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 • จำนวน 2 อัตรา
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • จำนวน 2 อัตรา
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ ,นิติศาสตร์ ,รัฐศาสตร์/บริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ ,นิเทศศาสตร์ ,สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

คุณสมบัติ

 • มีผลสอบการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาค ก.ในระดับเดียวกับวุฒิ

อัตราเงินเดือน

 • วุฒิ ป.ตรี : 15,000 – 16,500 บาท
 • วุฒิ ป.โท : 17,500 – 19,250 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์