กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 3 – 23 มกราคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,6500 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษา ปวส. ในสาขาวิชาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างกลการเกษตร โยธา การก่อสร้าง สำรวจ หรือช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
 • นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,6500 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษา ปวส. ในสาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล หรือช่างกลการเกษตร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ. ระดับ ปวส. ขึ้นไป

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์