สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด 3 อัตรา


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด 3 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานพิมพ์ดีด
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 10,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • สามารถพิมพ์ดีด ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ าำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 2 – 6 พฤศจิกายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์