กรมประมง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง 1 อัตรา


กรมประมง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 14 – 22 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการประมง
  • จำนวน 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาเกษตรศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการประมง ,วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ,วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ,เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  • ปฏิบัติงานที่ สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์