กรมชลประทาน รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 14 ตำแหน่ง 37 อัตรา


กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน 14 ตำแหน่ง 37 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 23 ธันวาคม 2562 – 15 มกราคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษา ป.ตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรสำรวจปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษา ป.ตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรมชลประทาน
 • นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษา ป.ตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา นิติศาสตร์
 • นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  • จำนวน : 6 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษา ป.ตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา การบัญชี หรือบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี
 • นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษา ป.ตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา การบัญชี หรือบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี
 • นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน (ด้านก่อสร้าง)
  • จำนวน : 7 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา การก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม สำรวจ หรือโยธา
 • นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา โยธา สำรวจ หรือก่อสร้าง
 • นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 5 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา โยธา สำรวจ หรือก่อสร้าง
 • นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล หรือช่างกลการเกษตร
 • นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้ากำลัง)
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง หรืออิเล็กทรอนิกส์
 • นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา โยธา ก่อสร้าง หรือสำรวจ
 • เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาตรี 3 ปี ในสาขาวิชา เกษตรศาสตร์ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว พืชศาสตร์
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาตรี 3 ปี ในสาขาวิชา การบัญชี หรือการเงินและการธนาคาร
  • ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ : จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.สตูล และ จ.สงขลา เฉพาะ อ.จะนะ อ.เทพา อ.นาทวี อ.สะบ้าย้อย

คุณสมบัติ

 • สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับระดับการศึกษาของคุณสมบัติเฉพาะ หรือสูงกว่า

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะที่ใช้ตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์รับสมัครของกรมชลประทาน ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์