องค์การเภสัชกรรม รับสมัครเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เภสัชกร, เจ้าหน้าที่พัสดุ 6 อัตรา


องค์การเภสัชกรรม รับสมัครเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เภสัชกร, เจ้าหน้าที่พัสดุ 6 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เภสัชกร 5
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 21,250 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเภสัชศาสตรบัณฑิต
 • เจ้าหน้าที่พัสดุ 5
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 21,250 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเภสัชศาสตรบัณฑิต

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • ทดลองปฏิบัติงาน

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 26 สิงหาคม – 9 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์