สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลยุติธรรมปฏิบัติการ 209 อัตรา


สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลยุติธรรมปฏิบัติการ 209 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 5 – 28 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ
  • จำนวน: 209 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาด้านกฎหมาย หรือรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ศาลยุติธรรม ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์