สำนักงานสาธารณสุขปทุมธานี รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งแพทย์ 1 อัตรา


โรงพยาบาลปทุมธานี สังกัดสำนักงานสาธารณสุขปทุมธานี เปิดรับสมัครบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 5 – 12 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • นายแพทย์ปฏิบัติการ

จำนวน

  • 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน

  • 21,000 – 23,780 บาท

ปฏิบัติงานที่

  • กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลปทุมธานี

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาแพทยศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาขีพเวชกรรม
  • มีวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลปทุมธานี ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์