สำนักงานสาธารณสุขเพชรบุรี รับสมัครเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขเพชรบุรี รับสมัครเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการสาธารณสุข
  • จำนวน : 3 อัตรา
   • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางจาก
   • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นมะพร้าว
   • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดเจ้าสำราญ
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาสาธารณสุขศาสตร์ จิตวิทยา จิตวิทยาคลินิก พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด เพชรบุรี ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 3 – 7 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์