กรมการแพทย์ รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารสุขทั่วไป 11 ตำแหน่ง 20 อัตรา


กรมการแพทย์ รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารสุขทั่วไป 11 ตำแหน่ง 20 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักจัดการงานทั่วไป
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • นักทรัพยากรบุคคล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 8,300 – 10,200 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ปวส. ในทุกสาขาวิชา
 • นายช่างเทคนิค
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 8,300 – 10,200 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ปวส. ในสาขาวิชาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง หรือช่างอุตสาหกรรม
 • ผู้ช่วยพยาบาล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 8,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 • ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พนักงานรับโทรศัพท์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในทุกสาขาวิชา
 • พนักงานประกอบอาหาร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พนักงานประจำตึก
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พนักงานบริการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ งานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันประสาทวิทยา ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 11 – 20 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์