โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา


โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์จำนวน 1 อัตรา

นักประชาสัมพันธ์

  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 18,000 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขา นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน/ประชาสัมพันธ์/วารสารศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบปฏิบัติ
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จังหวัดนครสวรรค์

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 17 – 21 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์