หอภาพยนตร์ รับสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิค 1 อัตรา


หอภาพยนตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิค จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2563

เจ้าหน้าที่เทคนิค

  • จำนวน 1 อัตรา
  • คุณสมบัติ
    • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / เครื่องกล / อุตสาหการ
    • มีใบอนุญาตเพื่อประกอบอาชีพวิศวกร

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครงานผ่านทางออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์