กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา


กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 18,360 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • มีทักษะภาษาอังกฤษ

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านอีเมล์ ในใบประกาศรับสมัคร

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 14 – 22 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์