กรมทางหลวงชนบทที่6 รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา


กรมทางหลวงชนบทที่6 รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยการ การตลาด การจัดการ หรือเลขานุการ
 • นายช่างโยธา
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือก่อสร้าง
 • นายช่างไฟฟ้า
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคมนาคม หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 จังหวัด ขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 2 – 6 พฤศจิกายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์