โรงพยาบาลน่าน รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การสื่อความหมาย, นักจิตวิทยา 2 อัตรา


โรงพยาบาลน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การสื่อความหมาย, นักจิตวิทยา 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิทยาศาสตร์การสื่อความหมาย
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 19,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ++ และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
 • นักจิตวิทยา
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางจิตวิทยา หรือจิตวิทยาคลินิก

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารสิริเวชรักษ์ ชั้น 4 โรงพยาบาลน่าน

กำหนดการรับสมัคร

 • 19-30 ตุลาคม 2563

เว็บไซต์