กรมประมง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 1 อัตรา


กรมประมง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1(ระยอง) กองตรวจการประมง 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานประมง
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือประมง

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 ระยอง ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 18 – 26 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์