สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง ครู 7 อัตรา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง ครู 7 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 26 มีนาคม – 1 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • ครู วิชาเอกปฐมวัย
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาปฐมวัย
 • ครู วิชาเอกภาษาไทย
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาภาษาไทย
 • ครู วิชาเอกคณิตศาสตร์
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์