กรมเจ้าท่า รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12 ตำแหน่ง 8 สำนักงาน 12 อัตรา


กรมเจ้าท่า รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นายช่างขุดลอก
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • สังกัด สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6 สุราษฎร์ธานี
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาอุตสาหกรรม เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคเครื่องกล เขียนแบบเครื่องกล หรือเทคนิคอุตสาหกรรม
 • กะลาสี
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • สังกัด สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 จันทบุรี
  • ค่าตอบแทน : 10,430 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พนักงานควบคุมเรือขุด
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • สังกัด สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 จันทบุรี
  • ค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่ง
 • นายท้ายเรือกลชายทะเล
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • สังกัด สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 จันทบุรี
  • ค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง หรือประกาศนียบัตรลูกเรือยามสะพานเดินเรือของเรือกลเดินทะเล
 • นายช่างเรือ
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • สังกัด สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 จันทบุรี
  • ค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง หรือประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือเดินทะเล
 • นายช่างสำรวจ
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • สังกัด สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4 สงขลา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาอุตสาหกรรม สำรวจ โยธา หรือช่างก่อสร้าง
 • เจ้าพนักงานขนส่ง
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • สังกัด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในทุกสาขาวิชา
 • ช่างเครื่องเรือ
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • สังกัด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 พัทยา
  • ค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง หรือประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือเดินทะเล
 • กะลาสี
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • สังกัด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 เกาะสมุย
  • ค่าตอบแทน : 10,430 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พนักงานขนส่ง
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • สังกัด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 นนทบุรี
  • ค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ในทุกสาขาวิชา
 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • สังกัด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 อยุธยา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในทุกสาขาวิชา
 • นายท้ายเรือกลลำน้ำ
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • สังกัด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 เชียงใหม่
  • ค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นสอง

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ กรมเจ้าท่า ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 8 – 30 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์