โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา


โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง จำนวน 5 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักประชาสัมพันธ์
  • จำนวน – 1 อัตรา​
  • วุฒิ – ป.ตรี สาขา ประชาสัมพันธ์,บริหารธุรกิจ,ศิลปะภาพพิมพ์,ศิลปกรรม,ศึกษาศาสตร์
 • นักทรัพยากรบุคคล
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • วุฒิ – ป.ตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์,จิตวิทยาองค์การ,คหกรรมศาสตร์
 • พนักงานบริการ
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • วุฒิ – ม.ต้น – ม.ปลาย ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ในด้านการขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 6 ปี และมีใบอนุญาตขับรถ
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  • จำนวน – 2 อัตรา
  • วุฒิ – ม.ต้น/ม.ปลาย ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ในด้านดูแลผู้ป่วยจิตเวชไม่น้อยกว่า 6 ปี

เงินเดือน

 • วุฒิ ป.ตรี – 18,000 บาท
 • วุฒิ ม.ต้น / ม.ปลาย – 12,090 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไปที่ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 13 – 19 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์