ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 22 อัตรา


ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ เปิดรับสมัครบุคคลทำงานเป็นพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง จำนวน 22 อัตรา

[นำข่าวไปติดเว็บไซต์ เพื่อรับข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น]

กำหนดการรับสมัคร

 • 1 – 10 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ เพศชาย เท่านั้น

 • ช่างกลโรงงาน 12 อัตรา
  • วุฒิ : ปวช.-ปวส. สาขา ช่างกลโรงงาน ,ช่างเชื่อมโลหะ ,ช่างซ่อมบำรุง ,เทคนิคเครื่องกล ,เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ,เทคนิคการผลิต / อุตสาหกรรม / โลหะ
 • ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2 อัตรา
  • วุฒิ : ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง ,อิเล็กทรอนิกส์ ,ไฟฟ้า
 • ช่างโลหะ 6 อัตรา
  • วุฒิ : ปวช.-ปวส. สาขา ช่างกลโรงงาน ,ช่างเชื่อมโลหะ ,ช่างซ่อมบำรุง ,เทคนิคเครื่องกล ,เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ,เทคนิคการผลิต / อุตสาหกรรม / โลหะ

ตำแหน่งที่เปิดรับ ทุกเพศ

 • ช่างเขียนแบบ 2 อัตรา
  • วุฒิ : ปวช.-ปวส. สาขา ช่างกลโรงงาน ,ช่างเชื่อมโลหะ ,ช่างซ่อมบำรุง ,เทคนิคเครื่องกล ,เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ,เทคนิคการผลิต / อุตสาหกรรม / โลหะ

อัตราเงินเดือน

 • 11,280 – 13,800 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จ.ลพบุรี ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์