สำนักงานสาธารณสุขประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 8 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 8 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  • จำนวน : 7 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
   • และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
 • นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์