โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา


โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์,นักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,นายช่างเทคนิค,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 9 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักเทคนิคการแพทย์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 19,500 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
  • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือผู้ประกอบวิชาชีพ สาขาเทคนิคการแพทย์
 • นักวิชาการสาธารณสุข
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • เงินเดือน : 18,000 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • เงินเดือน : 13,800 บาท
  • วุฒิ : ปวส. สาขาเทคนิคเภสัชกรรม
 • นายช่างเทคนิค
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 13,800 บาท
  • วุฒิ : ปวส. สาขาเครื่องกล/เทคนิคโลหะ/เทคนิคสถาปัตยกรรม/การก่อสร้าง/ไฟฟ้ากำลัง/อิเล็กทรอนิกส์/โยธา/สาขาที่เกี่ยวข้องกับช่างอุปกรณ์การแพทย์ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 10,430 บาท
  • วุฒิ : ม.ต้น – ม.ปลาย ทุกสาขา

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • ผ่านทางช่องทาง อินเทอร์เน็ต ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 24 – 28 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์