สำนักงานสาธารณสุขนนทบุรี รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขนนทบุรี รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 19,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์
 • นักทรัพยากรบุคคล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือปริญญาโทในทุกสาขาวิชา
 • นักวิชาการพัสดุ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โยธา หรือก่อสรา้ง

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด นนทบุรี ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 5 – 11 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์