วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา


วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 9 – 15 มิถุนายน 2563

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิ : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาการจัดการทั่วไป ,บริหารธุรกิจ ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ,การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ,การจัดการสำนักงาน ,การบริหารงานบุคคล ,รัฐประศาสนศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบการสอน หรือประกอบวิชาชีพครู
  • เงินเดือน : 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์