ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 10 รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา


ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 10 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 11 – 21 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
    • จำนวน : 1 อัตรา
    • ค่าตอบแทน : 19,500 บาท
    • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

กระบวนการคัดเลือก

  • ประเมินความรู้ความสามารถทักษะ

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานอำนวยการชั้น 2 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์