กรมการแพทย์ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา


กรมการแพทย์ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 15 – 29 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี หรือบริหารธุรกิจ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันพยาธิวิทยา กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์