กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน 3 อัตรา


กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน 3 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 20 – 24 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานประจำสำนักงาน
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • ปฏิบัติงานที่
   • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง 1 อัตรา
   • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน 1 อัตรา
   • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. หรือปวท. หรือปวส. หรืออนุปริญญา ทางด้านพาณิชยการ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ
   • มีความรู้ความสามารถด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี เช่น Microsoft Office

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ หน่วยงานที่เปิดรับสมัคร

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์