กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา


กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 9 – 13 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการพัสดุ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือเศรษฐศาสตร์
 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี พณิชยการ เลขานุการหรือการจัดการทั่วไป
 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 10,430 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์