ม.มหิดล รับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1 อัตรา


มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • อัตราเงินเดือน : 20,090 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   • อายุไม่เกิน 35 ปี
   • มีความสามารถในการออกแบบ เขียน พัฒนาเว็บไซต์ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   • มีความเข้าใจถึงระบบความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
   • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่กำหนด

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

กำหนดการรับสมัคร

 • 29 กันยายน – 13 ตุลาคม 2563

เว็บไซต์