กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน สังกัด 2 หน่วยงาน 2 อัตรา


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน สังกัด 2 หน่วยงาน 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
  • จำนวน – 2 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่
   • ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมสุราษฎร์ธานี สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 อัตรา
   • สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา – ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างกลการเกษตร
   • และ สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปวส. หรือสูงกว่า

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 26 สิงหาคม – 15 กันยายน 2563
 • 26 สิงหาคม – 22 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์