กรมปศุสัตว์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง สังกัด สำนักงานปศุสัตว์เขต7 2 อัตรา


กรมปศุสัตว์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง สังกัด สำนักงานปศุสัตว์เขต7 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการสัตวบาล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาสัตวบาล สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เกษตรศึกษา หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต7 ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 14 – 18 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์