สำนักงานสาธารณสุขศรีสะเกษ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่
   • กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยทับทัน
   • กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • นายช่างเทคนิค
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • ปฏิบัติงานที่
   • กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศิลาลาด
   • กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบึงบูรพ์
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคโลหะ เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ ช่างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • นักเทคนิคการแพทย์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 19,500 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลราษีไศล
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ของสภาเทคนิคการแพทย์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

กำหนดการรับสมัคร

 • 1-7 ตุลาคม 2563

เว็บไซต์