กรมสรรพากร รับสมัครเป็นข้าราชการ 6 ตำแหน่ง 266 อัตรา


กรมสรรพากร เปิดรับสมัครบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ 6 ตำแหน่ง 266 อัตรา

[นำข่าวไปติดเว็บไซต์ เพื่อรับข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น]

กำหนดการรับสมัคร

 • 3 -27 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ
  • จำนวน : 150 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับป.ตรี เทียบเท่า สาขานิติศาสตร์ ,รัฐศาสตร์ ,บริหารรัฐกิจ ,เศรษฐศาสตร์ ,บัญชี หรือบริหารธุรกิจ
 • นิติกรปฏิบัติการ
  • จำนวน : 80 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับป.ตรี เทียบเท่า สาขานิติศาสตร์
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  • จำนวน : 15 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับป.ตรี เทียบเท่า สาขาที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์
 • นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  • จำนวน : 7 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับป.ตรี เทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
 • นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  • จำนวน : 8 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับป.ตรี เทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
 • นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  • จำนวน : 6 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับป.ตรี เทียบเท่า สาขาบัญชี หรือบริหารธุรกิจ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • มีผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์