กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 19 มีนาคม – 9 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักผังเมืองปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา สังกัดส่วนภูมิภาค
  • อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางผังเมือง หรือสถาปัตยกรรมผังเมือง
 • สถาปนิกปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา สังกัดส่วนภูมิภาค
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 / 15,800 – 17,380 บาท ขึ้นกับวุฒิสมัคร
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมไทย
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์