กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 7 ตำแหน่ง 8 อัตรา


กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 7 ตำแหน่ง 8 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 4 – 24 มกราคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคการผลิต เขียนแบบเครื่องกล
 • นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาโยธาสำรวจ หรือการก่อสร้าง
 • นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์
 • นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์
 • นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
 • นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
 • นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ / ด้านระหว่างประเทศ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน กพ. ในระดับเดียวกันกับวุฒิที่ใช้สมัครต่อ หรือสูงกว่า

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมเจ้าท่ าตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์