วิทยาลัยเทคนิคยะลา รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ 4 อัตรา


วิทยาลัยเทคนิคยะลา รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ 4 อัตรา

[นำข่าวไปติดเว็บไซต์ เพื่อรับข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น]

กำหนดการรับสมัคร

 • 11 – 17 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานบริการ
  • จำนวน : 5 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถ
 • สอบวัดความรู้เฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยยะลา จังหวัดยะลา

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์