กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งพนักงานการเกษตรปฎิบัติงาน 3 อัตรา


กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งพนักงานการเกษตรปฎิบัติงาน 3 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 22 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานการเกษตรปฎิบัติงาน
  • จำนวน : 3 อัตรา ( บรรจุในสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน )
  • อัตราเงินเดือน : 10,840 – 11,930 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ปวท. หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา

หัวข้อข้อมูลชุดที่ 3

 • เจ้าพนักงานการเกษตรปฎิบัติงาน
  • จำนวน : 3 อัตรา ( บรรจุในสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน )
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบแข่งขันวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน กพ. ระดับปวท. / ปวส. หรือสูงกว่า

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ตลอด 24 ชม.

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์