สำนักงานสาธารณสุขนครศรีธรรมราช รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขนครศรีธรรมราช รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 2 อัตรา
   • โรงพยาบาลลานสกา
   • โรงพยาบาลเชียรใหญ่
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาบัญชี
 • เจ้าพนักงานสถิติ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด เลขานุการ หรือคอมพิวเตอร์
 • นักวิชาการสาธารณสุข
  • จำนวน : 3 อัตรา
   • โรงพยาบาลชะอวด
   • สาธารณสุขอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
   • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนจีน
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ กายภาพ หรือการแพทย์
 • นักวิชาการพัสดุ
  • จำนวน : 3 อัตรา
   • โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
   • โรงพยาบาลพรหมคีรี
   • โรงพยาบาลหัวไทร
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือบัญชี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสาธารณสุข นครศรีธรรมราช ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 17 – 21 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

 • งานราชการ/1.2_ประกาศรบสมคร_พรก._9_อตรา1.pdf" target="_blank">เอกสารเพิ่มเติม [1]

เว็บไซต์