สถาบันราชานุกูล รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา


สถาบันราชานุกูล รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย (นักแก้ไขการพูด)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 19,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
 • นักจิตวิทยา
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางจิตวิทยาคลินิก
 • นักวิชาการสาธารณสุข
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาจิตวิทยา สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพแทยศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ การแพทย์แผนไทย สุขศึกษา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
 • นักจัดการงานทั่วไป
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สถาบันราชานุกูล กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 17 – 21 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์