องค์การตลาดเพื่อการเกษตร รับสมัครคัดเลือก ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 1 อัตรา


องค์การตลาดเพื่อการเกษตร รับสมัครคัดเลือก ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 5 – 18 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • รองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
    • จำนวน : 1 อัตรา
    • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์