สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 2 อัตรา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 21 – 27 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครูผู้สอน
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • จำนวน : 2 อัตรา
   • กลุ่มวิชาการประถมศึกษาหรือทางประถมศึกษา โรงเรียนคลองสระ
   • กลุ่มวิชาภาษาไทย โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง
   • และ มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์