สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา


สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ สถาบันราชประชาสมาสัย ตําบลบางหญ้าแพรก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 28 กันยายน – 7 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์