กรมพลศึกษา รับสมัครและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา


กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 14 – 20 มกราคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานเลขานุการกรม และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
 • นักวิชาการพัสดุ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานเลขานุการกรม
 • นักพัฒนาการกีฬา
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักการกีฬา
 • นายช่างเทคนิค
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
  • ปฏิบัติงานที่ : กองมาตรฐานอาคารสถานการกีฬา

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
 • ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มเจ้าหน้าที่ชั้น 2 อาคารสนามกีฬาศุภชลาศัย กรมพลศึกษา ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์