กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา


กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง จำนวน 9 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 25 มีนาคม – 1 เมษายน 2563

เจ้าพนักงานธุรการ

  • จำนวน : 8 อัตรา
  • มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาบัญชี ,การเงินและการธนาคาร ,การตลาด ,การจัดการทั่วไป / ธุรกิจค้าปลีก / โลจิสติกส์ / ทรัพยากรมนุษย์ ,เลขานุการ ,เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ / สารสนเทศ ,คอมพิวเตอร์กราฟิก / ธุรกิจ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  • จำนวน : 1 อัตรา
  • มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาบัญชี ,การเงินและการธนาคาร

อัตราเงินเดือน :

  • 13,800 บาท

ปฏิบัติงานตาม

  • พื้นที่ในเขตดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์