สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ P7 จำนวน 1 อัตรา


สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ P7 จำนวน 1 อัตรา

[นำข่าวไปติดเว็บไซต์ เพื่อรับข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น]

กำหนดการรับสมัคร

 • 7 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ P7
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 21,600 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: ผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
 • ประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ได้แก่ TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP, IELTS หรือ TOEFL อย่างใดอย่างหนึ่ง (เกณฑ์คะแนนติดตามได้ที่เอกสารเพิ่มเติม)

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางออนไลน์ที่ : http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=2

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์