กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักบริหารทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา


กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักบริหารทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 12 – 27 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักบริหารทรัพยากรบุคคล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ กฎหมาย รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์